Il racconto è tratto dal libro Racconti e leggende di Cirnu bella pubblicato a Livorno nel 1930, seconda edizione del testo originariamente stampato in Corsica nel 1924 per le edizioni di A Muvra sotto il titolo Raconti è fole di l'isula persa.
L'autore, don Domenico Carlotti, originario del paese di U Petrosu dove era nato nel 1877, è noto anche con il soprannome di Martinu Appinzapalu. Fu uno dei protagonisti della rinascita della lingua corsa nei primi decenni del secolo scorso; poeta e scrittore, partecipò al gruppo che animava la rivista A Muvra e che fondò il Partito Còrso d'Azione. Compromesso dai contatti con l'irredentismo fascista italiano, venne condannato a dieci anni di carcere nel processo tenuto a Bastia contro gli irredentisti còrsi nel 1946 e morì in prigione nel 1948.
Carlotti usava le regole ortografiche dell'epoca, alquanto diverse da quelle contemporanee; abbiamo riprodotto il racconto mantenendone la grafìa originale.

Traduction française : en cours d'élaboration


A Volpa pagherà
stalbatoghiu [1] di Marana
(Domenico Carlotti alias Martinu Appinzapalu,
Racconti e leggende di Cirnu Bella, Giusti, Livorno, 1930)

Il luogo nel quale si svolge il racconto si trova nel comune di Lucciana, poco lontano dal mare (laguna della Marana); è la chiesa romanica detta La Canonica, edificata dai Pisani nel XI secolo, presso l'antica città romana di Mariana (abbandonata nel XIV secolo), e intitolata a Santa Maria Assunta. Dopo secoli di abbandono, oggi l'edificio appare in buone condizioni.

A Canonica à u principiu di u '900.
Ingrandire - Ingrandà - Grandir

A Canonica oghje (2007).
Ingrandire - Ingrandà - GrandirL'attraccchiu [
2] ammantava di scuru u pianu di Marana, tra Golu e Bevincu, dui viaghiadori scalonu da a calescia chi filava versu Bastia e si piantonu, a l'usteria di ziu Mattione, una casetta bianchiccia, nantu u stradone, sottu a Lucciana.

- Dateci una bona cena, dissenu i furisteri, perchì l'appititu è quellu chi può esse. Ci ruderìamu chiodi! Per sta sera, ci steremu qui, si bo' ci avissite una stanza.

- Cascate propiu bè, rispose l'usteriaghiu, strufinendusi e manu di cuntintezza. Aspettavamu u sottuprefettu di Sartè, e u pranzu è preparatu, prufittatene! C'è caprettu, anguille di Biguglia, pullastri casinchesi, ragnole di foce di Golu. In quant'a u vinu, a cantina n'è ben furnita di tutt'i vini córsi: Patrimoniu, Cerbioni, Cisterra e Morsiglia e Corti. Da duve vinite? Mi dicerete: site un pocu curiosu! Ma, senz'offendevi, per chi affari vi calate quinci? Qui un c'è nunda e niente di bellu a vede.

- Comu niente? Unn'avete in ste vicinanze, una perla d'arte, l'antica Catedrale di a Canonica?

- A Canonica, sì, sì! E' una bella ruvina in petra zuccata [3], ma è tutta sprufundata! E dentru - rispettu parlendu - ci stanu i porci. Si trova custindi, in ripa di mare, a truverete ancu da per voi.

I viaghiadori si messenu a tavula e principionu a magnà. Ziu Mattione pasava e vinìa, dendu ordini a a serva, mittendu a casa sottu sopra per fa onore a l'ospiti di marca chi u cunsulavanu di a mancanza di u sottu-prefettu.

Quelli avìanu realmente u corpu a lampione [4]: e pietanze sparìanu, in quattru e trè sette, cu e butiglie di vinu.

 - Magna, per Baccu! gridava u cumpagnu a l'altru cumpagnu, magna, chi a volpa pagherà!

 - Bei, per Baccu! ripigliava l'altru: a volpa pagherà!

 - Ne vulete merle arrustite? dumandede Ziu Mattione.

 - Merle? Saranu magre, in sta staggione?

- Grasse e tonde, vi dumandu scusa!

- Allora, fatele vene. Cumplimenti pè u vinu, deliziosu! A Volpa pa... - Zittu! - A Volpa pagherà!

- Vi faraghiu tastà ancu di u meiu: un vinu biancu chi sciappa e petre! E u vecchiettu arrigò subito un par di buttiglie suggillate, di sottu a scala [5].

 - Tuccate cu noi!

Ci volse a trincà. Ziu Mattione ridìa, e quelli, presi da u vinu, ridìanu e canticchiavanu alegri cume picchi, e si biutavanu a cantina, sempre runtulendu: a volpa pagherà. A volpa pagherà!

A rombu di [6] sente cantà l'antifunella: a Volpa pagherà, u vecchiu ziu Mattione cuminciò ad entre in malizia e andava murmurendu: chi può esse sta volpa caga-denari? Dev'esse qualchi donna ricca, dev'esse... &endash; Oh, fece minendusi [7] di manu in fronte! Ch'ell'un sia a volpa di a Canonica! Qual'è chi sa si u famosu tesoru tantu cercatu in vanu... Acqua in bocca! Acqua in bocca!

Tinendusi u respiru torna e arreca un altri par di buttiglie. L'omi diggà briaghi mezzi casconu... pesanti come troppi, rutulendu sottu u tavulinu. L'usteriaghiu, chi unn'era scemu, un cercò a dalli altru lettu, sbolse a chiave di a sala e i si lasciò in bracciu a Ciprianu [8]. Poi, lestu chiama u figliolu, saltanu a cavallu, traversanu a pianura di a Marana e ghiugnenu a a Canonica.

L'anticu monumentu, fior de l'Arte pisana, alzava e so vatrere [9] maestose e bianche, a u chiar di luna:

- Picchiati [10], quassù sopra a u portacu, disse u bapu. A vedi ssa volpa? Crepali u ventre, a colpi di martellu.

U zitellu sciaccò un colpu. A volpa chi era in bronzu si spaffa [11] intrunendu di u so lagnu metallicu u casamentu e lintendu in pianu u so tesoru, e chi tesoru! Una cioccia [12] cu i so dodeci piulelli [13] tutti in oru.

Ziu Matione era statu induvinu. Si ne vultò in casa all'istante cu a so fortuna. E quella notte, un si messe in lettu.

A mane, ad altu sole, i furisteri piglionu a strada di a Canonica e vipenu a volpa di bronzu sbentrata, di frescu.

- U vinu ci ha traditu, mughionu addisperati, e calendu l'oricchioni, si n'andedenu, a mane biote.

Si mai capitate in piaghia di Marana, un mancate di visità l'antica Catedrale cusì bella e abandunata, oghie cume prima.

Sopra a u portacale millanincu, viderete un nicchiu biotu, quellu di a Volpa... sparita, cu u so tesoru.

 

Ingrandire - Ingrandà - GrandirVoci tratte dal Lessicu riportato in appendice al volume

[1] Stalbatoghiu, stalvatoghiu: [fatto accaduto] (histoire vécue)
[2] L'attracchiu: il cadere del giorno
[3] Zuccata: tagliata
[4] Lampione: appetito
[5] Di sottu a scala (vinu): vino scelto
[6] A rombu di: a forza di
[7] Minendusi, da minà: dare colpi
[8] Ciprianu: nome del sonno
[9] Vatrere, vatri: mura
[10] Picchiassi: salire
[11] Spaffà: fendere, spaccare
[12] Cioccia : chioccia
[13] Piulellu: pulcino

 Traduction française : en cours d'élaboration


[a cura di Maria Cristina Ferro - Marzo 2008]


Indice / Index
Ritorna in cima alla pagina / Retour en haut de page